írásazonosításhoz, írásszakértői vélemény készítéséhez


A MEGFELELŐ VIZSGÁLATI ANYAGOK ÍRÁSSZAKÉRTÉSHEZ (kézírásvizsgálaton alapuló személyazonosításhoz)

(Ha azt szeretné megtudni egy kézírásról, vagy aláírásról, hogy biztosan az a személy írta-e, akinek tulajdonítják….)

  • a kérdéses (vitatott hitelességű) kézírás, vagy aláírás eredeti példánya (Elsődleges az eredeti példány vizsgálatba vonása!)
  • megfelelő mennyiségű és minőségű, hiteles összehasonlító minta
  • szükség esetén előkészített, szakértő vezetésével felvett próbaminták
  • kirendelő határozat vagy végzés / Megbízási szerződés; ez utóbbi esetben (aláírás-vizsgálatkor) névtulajdonosi/v. törvényes örökösi hozzájáruló nyilatkozat (a 2016/XXIX.sz törvény 53.§.értelmében)

A vizsgálatra átadott összehasonlító írásminták minősége és mennyisége érdemben befolyásolja a vizsgálat elvégezhetőségét, valamint a vizsgálat eredményeit. Ezért az írásmintákra kiemelt figyelmet célszerű fordítani!